Tegeltsjeswiispraterij

...


Sailing at the ocean, the fine art of getting wet and becoming ill, while slowly going nowhere at great expense


...


Morgenrood, water in de sloot Avondrood, mooi weer aan boord


...


Better in âld seil, as in nije kloet


...


The world is a scary place, but we have our boat


...


Voer geen oorlog, voer de eendjes


...


50 jaar getrouwd zijn is net als zeilen, je moet af en toe de schoot vieren, maar ook weer inhalen, anders houd je geen touw over


...


Je kunt nooit weten wat je niet weet Ontdekkers die op zee slechts zee zien, denken dat er nergens land is


...


Wees als de boeg van een boot die het water doorklieft, maar het ongeschonden achter laat!


...


Steal a mans walled and he will be poor for a week, teach him how to sail and buy a boat, and he will be poor his entire life


...


Een zeiler met een doel krijgt zout in zijn smoel


...


De ontstuimige zee van vrijheid is nooit zonder een golf


...


Ieder, die regeert, is evenzeer verplicht de oorlog te vermijden, als een scheepskapitein verplicht is de schipbreuk te vermijden


...


Men moet niet over ijs van één nacht gaan


...


 


...


Het rollen onder hand of voet, maakt slechte splitsen goed


...


We zitten allemaal in het zelfde schuitje, maar sommigen zitten te vissen, terwijl anderen moeten roeien


...


Wie met de duivel gescheept is moet met hem over


...


Het Coronavirus laat ons ronddobberen tussen gevaarlijke klippen, maar dat betekent nog niet dat we gaan zinken


...


Coronavirus Een schip met zure appelen


...


De tiid hâldt gjin skoft


...


Bepaal je koers aan de hand van de sterren, niet aan de hand van de lichten van ieder schip dat passeert


...


Als je in het water poept, zal het naar boven komen drijven


...


De holle is het roer van het skip


...


't Mag vloeien, 't mag ebben. Die 't niet waagt, zal 't niet hebben.


...


Wêr't wy op de wrâld ek binne, oeral skynt deselde sinne


...


Omdat mijn pad anders is, wil niet zeggen dat ik verdwaald ben!


...


Alle havens schutten geen wind


...


Het belang van een anker ervaar je pas in de storm


...


Een reef in het zeil leggen


...


Men moet het zeil niet hoger hijsen dan de mast lang is


...


Skippers skoftsje net as sy sile kinne


...


Als een vis naar water snakken


...


Wij zijn als rivieren die steeds dezelfde naam houden, doch waarin het water voortdurend verandert


...


As it net sile wol moat men lavearje


...


Bij schaatsen over dus ijs, ligt onze veiligheid in onze snelheid


...


Voor stroom en wind zeilen


...


Voornemens zijn een door het verstand uitgerust schip, welks zeilen de driften soms naar een gans andere kant uitzetten dan het verstand wilde.


...


Dat skip hat tefolle wâlhout


 ...


Alle bytsjes helpe sei de skipper en hy pisse yn de opfeart


...


Wachtsje net oant de stoarm foarby is, lear dûnsjen yn 'e rein


...


Geen twee kapiteins op één schip


...


Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen


...


Wie kan sturen zeilt bij elke wind


...


Rivieren weten het: er is geen haast bij, op een dag komen we er wel


...


Elke grond is geen ankergrond


...


De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij.


...


Neem het blauw van de zee, meng er het blauw van de lucht bij, neem dan ook het wit van een zeil en veeg het bij de andere kleuren, dan wordt 2017 roze


...


Foar de kofje net e-mailje


...


Voor een schip zonder haven is geen enkele wind de juiste


...


Als 't vriest in november, sneeuwt 't in december


...


Eltsenien hat wolris immen neadig mei in boatsje Lit it net foarby farre mar freegje om oersetten te wurden


...


Soms blijft het schip geladen met geluk net voor de haven steken, zwem er dan naar toe


...


Wa 't earst yn e roef komt hat kans op plak


...


Het water loopt altijd naar de zee


...


Ast om alle klippen sylst hast in behâlden feart


...


Jûns de sinne yn it rôze nêst moans it waar wer boppest bêst


...


Live without love is a ship without sails


...


De huik naar de wind hangen


...


Er is een scheepje van de helling gelopen


...


Het leven is als zeilen, ook met tegenwind kun je vooruit gaan


...


Een vrouwenhaar trekt meer dan een kabeltouw


...


Krimpende winden en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen


...


Eer de burger over één nacht ijs gaat, danst de idioot op het water


...


Follow the river and you'll get to the sea


...


Zonder liefde zou het leven zijn als een schip, dat de moeite van het te water laten niet waard was


...


De wâl keart it skip


...


Al ziet men kerk en toren staan dan is de reis nog niet gedaan


...


Komt wind voor regen daar is niets aan gelegen doch komt regen voor wind berg dan je zeilen gezwind


...


Bij 't aanlegge goed luisteren niks zegge


...


Ik word pas wakker als ik onder zeil ga


...


De beste stuurlui staan aan wal


...


Een schip in de haven is veilig, alleen zijn schepen daar niet voor gemaakt


...


Bij tegenwind heb je pas baat als je de andere kant op gaat


...


Hâld it roer stevich yn de hânnen en ferlies de hoarizon net ùt it each


...


Ons schip is als een gat in het water waarin wij al ons geld gooien


...


Koop een boot en werk je dood


...


Je kunt vandaag niet zeilen op de wind van gisteren


...


Denk positief: val je in het water, kijk dan of er vis in je zakken zit


...


Iemand met een pessimistische verwachting over de zeespiegelstijging woont op een woonboot


...


Niets zo irritant als een tegeltje aan de wand


...